AKTUÁLNÍ INFORMACE

Přejeme všem dětem i vám rodičům 

krásné prázdniny a dovolenou.

..............................................  

Nový šk. rok. 2019 – 2020 začíná v pondělí 2. 9.

................................................. 

Organizace výtvarného kroužku

ve školním roce 2019 – 2020 ve spolupráci s DDM v MB viz.:

http://mscejetice.cz/krouzek/

 

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
Letní prázdniny

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOZ MŠ ŠTĚPÁNKY, I V ČEJETICÍCH OMEZEN.

PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ JE ZAJIŠTĚN PROVOZ V TĚCHTO TERMÍNECH NA UVEDENÝCH MŠ:

OD 1.7. - 12.7. MŠ MŠ DUHA

OD 15.7. - 26.7. MŠ LAURINKA

OD 29.7. - 9.8. MŠ ŠTĚPÁNKA, NA CELNĚ

OD 12.8. - 23.8. MŠ STONOŽKA

OD 26.8. - 30.8. BĚŽNÝ PROVOZ MŠ ŠTĚPÁNKA, ČEJETICE

PROSÍME, ABYSTE NÁM DLE POTŘEBY DO PONDĚLÍ 27.5. NAHLÁSILI DOCHÁZKU VAŠICH DĚTÍ DO JEDNOTLIVÝCH ŠKOLEK.


25.03.19
 
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 6