AKTUÁLNÍ INFORMACE

 Vážení rodiče, 

ve školce nám byla diagnostikována hepatitida A (infekční žloutenka). 

V celé budově probíhají zvýšená hygienická pravidla a opatření. 

V průběhu dnů vám všem volala paní doktorka z Krajské hygienické stanice z konkrétními informacemi. My jsme vám volat neměli.

Budova školky není uzavřena.

Pomůžete nám, když dětem budete sami připomínat důkladné mytí ručiček po každém použití toalety!!! Držíme zvýšený dozor.

+

Od pátečního večera máme hlášené také vši. Prosíme, zkontrolujte dětem hlavy! Děkujeme.

................................................ 

Dne 29. 10. a 30. 10. (út + st) budou podzimní prázdniny. Zjišťujeme docházku vašich dětí do MŠ.

........................................................ 

téma tohoto týdne: Plody podzimu

14. - 18. 10.

Kaštan, houbu, lístek, taky žalud přece podívej se, co všechno si Honzík domů z lesa v košíku nese?

Milí rodiče, moc bych vás chtěla poprosit o nějaké přírodniny (kaštany i se slupkou, žaludy, listy, šípky, klacík či šišku, zkrátka co vám na procházce spadne do košíčku.

Tento týden si ukážeme na dida kartách kaštan a jeho strom jírovec maďal. Žalud ten zas na dubu narostl, šišku najdu na borovici či smrku. Povíme si, že jediný jehličnatý strom, kterému na zimu opadá jehličí je modřín, prohlédneme si i listí stromů. 

Všichni z nás jsme určitě byli o víkendu na houbách v lese, povíme si tedy i něco o houbách v lese a o tom, že:

Náš táta šel na houby,

jestli on tam zabloudí,

nezabloudí těšte se,

on nám houby přinese.

Z přírodnin si každý dle své fantazie vyrobí barevnou podzimní paletu pro pana malíře.

Nabarvíme si sádrové odlitky dle skutečných žaludů, samozřejmě pro ně vyrobíme ten správný strom. Stihneme i modelovat.

Předškoláci (nejen) šišky, houby... spočítají. 

Připomeneme si, jak se správně při psaní sedí a tužka drží, všechny barvy také máme v "paži".

Mladší děti už poznají, kde je více a kde málo kaštanů, žaludů,... vytvoříme si různé obrazce.

Do sáčku kaštany, žaludy, šišky ukryjeme a po hmatu je vždy lehce najdeme a pojmenujeme.

Procvičíme pusinku, zafičíme jako vítr, po mechu se projdeme, prostě si ten týden zase užijeme!

Venku na vycházce si stromy prohlédneme, ten kaštan tedy jírovec hned najdeme.

Budeme si připomínat a dbát na zvýšenou hygienu!

.............................................  

upozornění:  

připomínáme rodičům předškolních dětí, že děti by měly být ve školce do 8h ráno, protože mají předškolní docházku dle zákona povinnou!  

Ostatní děti, dle školního řádu, mají nástup do MŠ do 8: 30h.

 

Výjimky jsou možné po domluvě s učitelkami - návštěva lékaře, logopedie,… 

....................................................................

Typ na přednášku Dr. Pekařové v MB na téma

Zbrklé a neklidné dítě, ADHD a ADH.  

Přihlášení možné na: http://kreatina.cz/ 

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5