AKTUÁLNÍ INFORMACE

 VÁŽENÍ RODIČE,

 NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ ŘEDITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL A ZÁSTUPCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA MLADÁ BOLESLAV BYLO ROZHODNUTO, ŽE V NAŠEM ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠTĚPÁNKA SE PROVOZNÍ DOBA 6: 30 – 16: 00H MĚNIT NEBUDE!!!

 HLAVNÍM DŮVODEM JE, ŽE JSME ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ ŠTĚPÁNKA NA CELNĚ 1117, KDE JE PROVOZNÍ DOBA 6: 00 – 17: 00 HOD.

 

...................................................... 

„ROK S KRTKEM“

S KRTEČKEM BUDEME POZNÁVAT, TVOŘIT, ZPÍVAT, DRAMATIZOVAT, UČIT SE BÁSNIČKY, BÝT KAMARÁDEM, POMÁHAT, NASLOUCHAT,....... 

Kamarád, kamarád, to je to ten, kdo má mě rád.
Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.
My se máme rádi a jsme kamarádi
J

.................................................

 

TĚŠÍME  SE  DO  ŠKOLY

27. – 31. 3.

V pondělí 27. 3. navštívíme s předškoláky 1. třídu 2. ZŠ na Komenského nám. V Mladé Boleslavi – odchod v 9.20 hod.

V úterý si děti mohou přinést do školky školní tašku nebo penál – pokud ještě nemají, nevadí.

V dalších dnech si budeme povídat o škole, naučíme se básničku, procvičíme znalost jména, adresy, matematické představy a něco si vyrobíme.

………………………………………

 

A ještě:

ZA DOPRAVU DO DIVADLA KOUZEL V LÍBEZNICI U PRAHY VYBÍRÁME ZPĚTNĚ DLE FAKTURY 167Kč.

DĚKUJEME.

.......................................................................

RODIČE, PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY BUDOU DĚTI VE ŠKOLCE POTŘEBOVAT 4 VYFOUKNUTÁ VAJÍČKA A JEDNU PAPÍROVOU KRABIČKU (TU Z OBCHODU) PRO ŠEST VAJEC NA VÝROBU VELIKONOČNÍ VÝZDOBY PRO VÁS J .

 

PROSÍME, CHYSTEJTE A DO ŠKOLKY NOSTE OD 3. DUBNA. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

............................................................... 

 „SLUNÍČKOVÁNÍ“

JARNÍ VÝSTAVA V MŠ

TĚŠTE SE S NÁMI NA JARO A VYROBTE SE SVÝMI DĚTMI SLUNÍČKO. POMOZTE NÁM TAK VYZDOBIT JARNĚ PROSTORY ŠKOLKY J

SLUNÍČKA MOHOU BÝT VELKÁ, MALÁ - VYROBENÁ Z RŮZNÉHO MATERIÁLU J HLAVNĚ AŤ JSOU VESELÁ!!!

 

Spí a spí, slunce spí,
kdo ho asi probudí?

 

My si na něj zavoláme,
tím sluníčko přivoláme.


Vstávej slunce, začni hřát,
my si s tebou chceme hrát.

 

HOTOVÉ VÝROBKY NOSTE DO MŠ DO KONCE BŘEZNA.

TVŮRČÍ MYSL VÁM I DĚTEM PŘEJÍ UČITELKY.

..........................................................  

JARNÍ ÚKOLY ZDARMA:

http://www.e-predskolaci.cz/15-hlavni-clanky/89-e-book-zdarma-kdyz-zatuka-jaro

 

Zrakové vnímání – pěkné:

http://prvnitrida.cz/zrakove-vnimani-predskolaci/

........................................................ 

 

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MB PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 BUDOU 7. – 8. DUBNA A DO ŠKOLEK 2. KVĚTNA

http://www.mb-net.cz/zapisy-do-skol-budou-7-a-8-dubna-do-skolek-2-kvetna/d-49459

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PROBĚHNE 2. KVĚTNA OD 13H DO 17H V BUDOVĚ ŠKOLY V ČEJETICÍCH.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí  

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání  povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost  určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

. v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

. po dobu 4 souvislých hodin denně,

. začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

. individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

. vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

(ZVEŘEJNĚNO NA POKYN ŘEDILKY ŠKOLY) 

 ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ KE STAŽENÍ ZDE:

http://mb-net.cz/materske-skoly/ms-1030/p1=1030

 


21.03.17
 
LOGO

24. 1. (ÚT) JSME PŘI ODPOČÍVÁNÍ PROCVIČILI JAZYK PŘED ZRCADLY, ZOPAKOVALI BREPTADLA A BÁSNIČKY A TRÉNOVALI  JEDNOTLIVÁ SLOVÍČKA NA HLÁSKU  L (VŠE PŘED VLASTNÍM ZRCADLEM)

NOVĚ JSEM PŘIDALA TUTO BÁSNIČKU:

OLDA – TO JE JEDLÍK,

JÍ DEVÁTÝ KNEDLÍK.

POLÉVKY SI MÁLO VZAL,

KNEDLÍKY SE LÁDOVAL.

KOBLIHY A VDOLKY

JEDLY HLAVNĚ HOLKY J

PO KAŽDÉ LEKCI VŽDY ČTU POHÁDKU (NĚKDY I DVĚ, TŘI) Z LOGO POHÁDEK (EICHLEROVÁ, HAVLÍČKOVÁ). KLADU DŮRAZ NA VÝSLOVNOST, UVĚDOMĚNÍ SI HLÁSKY  L  V TEXTU.


24.01.17
 
LOGO

Dnes 23. 1. (po) jsme se dostala s dětmi k breptadlům, tak můžete také trénovat – třeba budete mít i legraci J

Vlky plky vlky plky

Fidli mydli fidli mydli

Hele tele hele tele

Vila pila vila pila

Klepi klapy klepi klapy

Lunky plunky lunky plunky

Hloupí loupí hloupí loupí

Při výslovnosti hlásky L se nesmí dostat jazyk z pusy ven!

TIP K METODICE: Pro lepší pomoc můžete místo za horními jedničkami namazat marmeládou nebo nutellou (aby se jazyku chtělo nahoru J) Je dobré zkoušet pohyb jazyka před zrcadlem!!! 

V nakladatelství Portál vyšlo:  http://obchod.portal.cz/rikanky-pro-upevneni-hlasky-l/  tak mrkněte.


23.01.17
 
LOGO

13. 1. (PÁ) DĚCKA POTRÉNOVALY JAZYK PŘED ZRCADLEM – NATÍRALY „STROP“ JAZYKEM (HORNÍ PATRO V PUSINCE) A ZOPAKOVALY BÁSNIČKY.


13.01.17
 

Starší články | Celkem článků: 12