AKTUÁLNÍ INFORMACE

  Zápis do školky v Čejeticích, viz:

http://www.mscejetice.cz/zapisdoms/

 

Možnost návštěvy Klubu maminek, viz:

http://www.mscejetice.cz/klub/

………………………………………………………   

JARO VÍTEJ 

18. – 22. 3. 

V TOMTO TÝDNU VYROBÍME MORANU, ABYCHOM JÍ MOHLI VE STŘEDU 20. 3. VHODIT DO JIZERY A ZAMÁVAT TAK ODCHÁZEJÍCÍ ZIMĚ.

BUDEME HODNĚ ZPÍVAT A UČIT SE BÁSNIČKY O JARU.

VE ČTVRTEK 21. 3. V 8: 30H SE VYPRAVÍM PĚŠKY SE STARŠÍMI DĚTMI DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA OBJEDNANÝ PROGRAM O KNÍŽKÁCH - ZPĚT SE VRÁTÍME MHD NA OBĚD.

SVAČINA BUDE TENTO DEN DŘÍVE V 8: 10H, PŘIJĎTE VŠICHNI VČAS I DĚTI, KTERÉ DO KNIHOVNY NEJDOU!

V PÁTEK 22. 3. OPĚT V 8: 30H SE VYPRAVÍM SE STARŠÍMI DĚTMI NA FESTIVAL PANA PIPA (PŘEHLÍDKU DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ) DO DOMU DĚTÍ ZA MÁJ. UVIDÍME PŘÍDĚH NEJVĚTŠÍ KOUZLO.

TAM PŮJDEME PĚŠKY, ZPĚT SE VRÁTÍME MHD.

SVAČINA BUDE PRO VŠECHNY DĚTI DŘÍVE V 8: 10H, PŘIJĎTE OPĚT VŠICHNI VČAS! 

NA VSTUPNÉ VYBÍRÁME 40,- Kč.

(STARŠÍ DĚTI JSOU: Kuba S., Péťa U., Anetka V., Jeník H., Kačenka C., Anetka K., Štěpánek G., Adámek W., Anežka K., Adámek K., Viktorka T., Mareček B., Tomášek K. - na obě akce, prosím dejte dětem vhodné oblečení, nééé tepláky!, děkuji.)

.........................................................................  

Před Velikonocemi budou děti ve školce potřebovat 2 vyfouknutá vajíčka, doneste je 15. 4. v pondělí 😊.

...................................................................  

Pracovní listy zdarma ke stažení na www.e-predskolaci.cz

téma jaro a Velikonoce

............................................................... 

Info:

na základě plánované operace a dalších onemocnění paní učitelek v Saharské školce bude na požádání paní ředitelky p. uč. Monika pracovat po dobu cca šesti týdnů tam (od 5. 3.). O vaše děti se tu bude starat po tuto dobu p. uč. Lenka a já (Anč.). Děkujeme za pochopení.

.......................................................... 

 Upozornění: 

připomínáme rodičům předškolních dětí, že děti by měly být ve školce do 8h ráno, protože mají předškolní docházku dle zákona povinnou!  

Ostatní děti, dle školního řádu, mají nástup do MŠ do 8: 30h. 

Výjimky jsou možné po domluvě s učitelkami - návštěva lékaře, logopedie,…

……………………………………………………… 

http://mb-net.cz/zapisy-do-zakladnich-skol-budou-v-mlade-boleslavi-v-dubnu/d-62504

................................................................. 

https://www.zsdalovice.cz/zs-zapis-do-1-tridy

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5